خبرهای جدید از مرتضی پاشایی پنجشنبه 22 آبان 93

morteza-pashai

اوضاع جسمانی مرتضی پاشایی به مانند دو روز گذشته  مساعد می باشد و تغییر خاصی در  وضعیتش ایجاد نشده است.  البته امروز کمی بهتر از دیروز بود و این روحیه و مقاومت خوب مرتضی پاشایی هستش که امیدواریم  این روندش ادامه داشته باشد.

به نقل از مهدی علیاری فعال رسانه ای ، امروز  نیز به مانند روزهای گذشته بیمارستان بهمن شلوغ بود  و البته باز شایعات و اخبار پراکنده هنوز ادامه دارد !

عکس بالا نیز حضور برخی هنرمندان در بیمارستان بهمن را نشان میدهد.