تاکنون یک نظر ثبت شده است.

  1. خیلی ازغم از دست دادن مرتضی پاشایی ناراحتم.خداروحش روشادکنه
    بندمی هستم ازکاشمر